به نام خدا
شوق به تنهایی یک رسانه هست.
جناب شوق الشعرا  اتفاقا این دفعه می خواهیم بدرقه ات کنیم تا زندان .
اصلا نه اینکه دنیا زندان مومن است پس نگران نباش

نمی گوییم مقام سقراط داری

نمی گوییم نوشته هایت دل وجان خیلی ها را به ناحق زخمی نکرده

خوب می دانیم این عرصه عرصه ی خطر ناکی است

"شری" ضروری است در دنیایی که همه چیز به جز" هیچ " محرمانه است.

انتشار اخبار درست از پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه مشکل تر است .


می خواهم بگوییم شوق با شوق آمدی وبه سهم خودت شانه به شانه همه ی دوستانت در ارتقاءسطح نقد پذیری جامعه و رشد خودت و بقیه کمک کردی!!!

سقراط وقتی حکم اعدامش تایید شد!!

گفت می دانم چرا می خواهید مرا اعدام کنید؟؟؟

چون من شما را از خوابی بیدار کرده ام که دوست دارید به آن خواب برگردید !


شوق به زندان که برود دیگر طالبی نمی تواند ادعا کند در دولت ما کسی را به خاطر اندیشه ونقد به زندان نفرستادیم!!

شوق که به زندان برود هزار داستان از زندان بیرون می آورد!!!

و ما با افتخار منتشر خواهیم کرد!

چون ایمان داریم که داستانهایش برای قاضیان ما شنیدنی است !

و همینطور برای مردم !!!

که دیگر نمی شود اسمش را گذاشت نشر اکاذیب .

اگر ما به  جای مسئولین زندان بودیم به هر ترفندی هم که  بود از ورود شوق به زندان حتی برای یک ساعت جلو گیری می کردیم!!

این گفته شوخی نیست!!به آن به صورت جدی فکر کنید!!

اینها تجربه بیش از یک دهه کار با مردم و افکار عمومی است!!

این مساله مساله ی شوق و شاکی نیست! مساله شورای تامین استان و شورای فرهنگ عمومی است!

  شوق که به زندان برود را فقط وقتی به زندان رفت خواهید فهمید و این متن شبیه "نامه ای برای فردای اوست" که باید گفت فردا دیر است .

 


شورای سرپرستی پایگاه خبری  یزد فردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا