اعضای مجمع جوانان استان به منظور تبادل همکاری و انعکاس فعالیت های ثمن های مختلف با مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد دیدار و تبادل نظر کردند

 به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد : وطنیه مسئول انجمن جوانان استان به همراه تعدادی از ثمن های جوان این مجمع با دکتر پهلوانیان مدیرکل صدا و سیمای یزد به منظور انعکاس فعالیت های این مجمع و ثمن های فعال دیدار و تبادل نظر کردند .

دکتر پهلوانیان مدیرکل صدا و سیما نیز در این جلسه اعیاد شعبانیه و روز جوان را به اعضای این مجمع تبریک گفت و شور و نشاط جوانی را محرک جامعه دانست و اعلام داشت ثمن هایی که فعالیت های شا خص دارند به طور خاص در شبکه یزد دیده می شوند و با توجه به سال رونق تولید فعالیت‌های آنها انعکاس داده خواهد شد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا