دوباره سیل بهانه ای شد تا با این بهانه رسانه های دشمن ایرانی و منافع ایرانیان به رهبری کشورمان حمله نمایند. صندوق توسعه ملی که نام دیگر صندوق ذخیره ارزی می باشد بوسیله نخبگان اقتصادی کشورمان پیشنهاد شد تا اثرات مخرب نوسانات قیمت نفت که مهمترین صادرات کشورمان می باشد را بر روی اقتصاد کشورمان خنثی نماید.

این صندوق حاصل تلاش فکری است که اثرات مخرب نوسانات قیمت نفت را بر روی تولیدات غیر نفتی می دید و به این نتیجه رسیده بود  بایستی دست دولتهای نفتی از این پول قطع شود. صندوق ذخیره ارزی حاصل تفکر رهبری نیست تا ایشان هر موقعی که مصلحت بدانند یا مصلحت ندانند دستور به برداشت آن بدهند یا دستور ندهند. صندوق محصول تفکر نخبگان اقتصادی ایرانی است و حفاظت از این صندوق و منابع آن بر عهده یکایک افرادی است که اندک آشنایی با دانش اقتصاد دارند.

حافظ این صندوق تمامی بخشهای حاکمیتی و دولتی کشورمان می باشند. بود و نبود پایداری توسعه اقتصادی کشورمان به حفظ منابع این صندوق و هر چه بیشتر شدن آن بستگی دارد. چرا صندوقی که محصول فهم دانش اقتصادی ایرانیان می باشد به رهبری و منافع رهبری کشورمان گره زده می شود تا ایشان زیر فشار مجبور به دستور برای برداشت یا برداشت نکردن منابع این صندوق شوند؟ چرا منابعی که پشتوانه پایداری درازمدت اقتصاد کشورمان می باشد را به ابزاری برای ضربه زدن به نهاد رهبری که همانند صندوق توسعه از اهمیت ملی برخورداراست تبدیل نموده ایم؟

صندوق توسعه ملی هیچ تفاوتی با نهاد رهبری ندارد. صندوق توسعه ملی ثروت کشور را ذخیره می نماید تا نوسانات درآمدی کشورمان اقتصاد کشورمان را متلاشی نکند.

نهاد رهبری قدرت را در خود ذخیره می کند تا هیچ نهادی که از مشروعیت دوره ای برخوردار می باشد قدرت خود را به دورانی بیش از دوره مشروعیت خود تعمیم ندهد و کشورمان به بلای قدرت بلامنازع یک دیکتاتور گرفتار نشود.

همانند رهبری که حفظ نهاد رهبری بر عهده خود ایشان نمی باشد و وظیفه  فردفرد ایرانیان است تا از حریم و محدوده قدرت این نهاد پشتیبانی نمایند حفظ صندوق ذخیره ارزی نیز بر عهده یکایک ایرانیان می باشد و نبایستی حافظ این صندوق رهبری شمرده شود تا پیامدهای برداشت یا عدم برداشت از منابع این صندوق متوجه نهاد رهبری شود. نهاد رهبری را از مسئولیت حفاظت از منابع صندوق توسعه ملی برکنار نماییم. این است وظیفه ملی یکایک ایرانیانی که به آینده کشورمان اهمیت می دهند.

حیف و میل منابع در کشورمان بی انتها است.

تنها در سال 1397 نزدیک به 900.000.000.000.000 تومان یارانه ناپیدای ناشی از واقعی نبودن قیمت بنزین، گاز و دیگر مواد، به نام فقرا به کام ثروتمندان کشورمان ریخته شده است.

بجای طمع ورزی به صندوق ذخیره کشورمان، جلوگیری ازحیف و میل مقدار اندکی از یارانه ای  که بوسیله ثروتمندان کشورمان مصرف می شود پاسخگوی تمامی نیازهای ناگهانی کشورمان  خواهد بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا