مسئول مرکز تحقیقاتی محیط زیست و آلودگی‌های محیطی جهاد دانشگاهی استان یزد مائده دهقانی گفت: هدف از اجرای این طرح ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح پسماند و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و کمبودها است.

دهقانی افزود: این طرح در چهار مرحله شناسایی و مستند سازی وضعیت موجود، امکان سنجی و ارائه راه حل مناسب، تغییر سیستم مدیریت پسماند و در مرحله آخر اجرای مدیریت پسماتد است

وی ادامه داد: طرح مدیریت پسماند جهاد دانشگاهی با بهره گیری از فن آوری های روز دنیا و استاندارد های جهانی نخاله های ساختمانی ، صنعتی ، بیمارستانی و شهری ساماندهی می کند.

دهقانی عنوان کرد : پسمانده در دهستان ها با توجه به آنالیزهای انجام شده در یک گود که در شهرستان مهریز واقع است جمع آوری می شود

وی افزود: در مدیریت پسماند کاهش، عدم ایجاد و اصلاح تولید پسماند با روش مشارکتی مردم و دولت که هزینه سامندهی دفن زباله ها نیز کاهش می یابد


دهقانی گفت: تهدید در مدیریت پسماند استفاده از ظروف یکبار مصرف، نقاط قوت آموزش چهره به چهره ، نقاط ضعف عدم وجود زیر ساخت ها فرصت ها ابراز رضایت در مدیریت پسماند و با توجه به این اطلاعات راهکارهای ویژه ای ارائه شد.

وی تصریح کرد: شهرستان مهریز سالیانه ۸۰تا ۱۱۰تن زباله ساختمانی، پسماندهای شهری ۲۲تن پسماند های بیمارستانی ۱۰۰ کیلو گرم پسماند عفونی و ۴۰۰ کیلو گرم عالی ، صنعتی ۴۹۰تن، کشاورزی ۲تا ۳هزار کیلوگرم است

دهقانی ادامه داد: آموزش در خصوص تکفیک و تولید پسماند و ساماندهی دورگردها در مدیریت پسماند مهم است.

وی افزود : مطالعات آنالیز کمی و کیفی پسماند در چهار فصل، جانمایی‌ها و همچنین بررسی سایت‌های دفن پسماند صورت می‌گیرد و امید است که گامی موثر در راستای حفاظت از محیط زیست و نیل به توسعه پایدار باشد

فرماندار شهرستان مهریز رضا زارع زاده گفت: برای اجرای این طرح که در شهرستان مهربز بحث اعتبارات و بودجه است که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت بودجه زیادی به این بخش تعلق نمی گیرد .

وی ادامه داد: پسماند ها و زباله ها در شهرستان مهریز به صورت صد درصد مکانیزه جمع آوری می شود

در این کارگروه کارشناس بهداشت محیط ، رئیس منابع طبیعی ، رئیس محیط زیست نماینده آب منطقه استان، معاون جهاد کشاورزی و شهرداری به ارائه نظارات خود در چگونگی دفن و ساماندهی زباله ها پرداختند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا