با حکم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "محسن فلاح یخدانی" به عنوان شهردار‌ بفروئیه منصوب شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در ‌بخشی از حکم "محمدعلی طالبی" ‌استاندار یزد خطاب به "محسن فلاح یخدانی" شهردار‌ بفروئیه آمده است: انتظار می‌رود در جهت نیل به الگوی ایرانی- اسلامی شهر، همه تلاش خود را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و براساس برنامه‌ها و راهبردهای مصوب شورا، مصرف آبادانی آن دیا‌ر در حوزه های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نمایید.
بد‌یهی است در این مسیر، جلب مشارکت مردم، همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه‌های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقای شفافیت بر فعالیت‌های شهرداری مورد تاکید اینجانب می باشد.
توفیق جنابعالی را در ایفای مسئولیت های محوله با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی از پروردگار متعال خواهانم.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا