مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بابیان این که فرهنگ مصرف و تامین آب میراث ناملموس یزد است، گفت: باید در گردشگری آب این فرهنگ به طور خاص دیده شود.

،«محمدمهدي جواديان‌زاده» در نشستی که به منظور بررسی سند آمايش استان در دانشگاه یزد برگزار شد، با تاکید بر اهمیت روشن شدن این موضوع که آیا آب به دنبال توسعه  است یا توسعه به دنبال آب، اظهار کرد:به هر حال صنایع پر آبخواه صنایع آلاینده اند و صنعتی که پر آبخواه است به دلیل پسابی که از آن به جا می ماند آلودگی ایجاد میکند بنابراین نميتوانيم هم خواستار صنعت سبز باشيم و هم حجم زیادی آب را برای صنعت بخواهیم.

وی با بیان این که کشاورزی استان 85 درصد مصرف آب خشک ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: شاخص ها نشان دهنده این است که سهم اشتغال در کشاورزی 8.7 دهم درصد و سهم ارزش افزوده استان هم 14.7 دهم درصد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: برای این حجم آب مصرفی،  شاخص های پایینی است که متاسفانه در سند آمايش استان برای این موضوع تدبیری  اندیشیده نشده است.

وی تصریح کرد: برای افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باید روی صنایع وابسته به کشاورزی تاکید شود.

جواديان زاده در ادامه به گردشگری آب اشاره و بیان کرد: در کویری ترین نقطه کشور یک تمدن دو یا سه هزار ساله را داریم که نشان می دهد فرهنگ مصرف و تامین آب که در دنیا کم نظیر است در گذشته داشتیم که متاسفانه اکنون هم خودمان و هم دنیا نسبت به این فرهنگ که میراث ناملموس است بی توجه شده اند.

وی اظهار کرد: بنابراین باید در گردشگری آب،این فرهنگ به طور خاص دیده شود.

این مسئول در پایان در مورد صنایع موجود گفت: در این سند بر حفظ وضع موجود تاکید شده که به نظر می رسد این هم با دیدگاه هايي که در ادامه سند آمايش آمده است با صنعت سبز هم خوانی ندارد و باید تغییر کند و به حفظ و بهسازی صنایع موجود ارتقاء یابد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا