جلسه آموزشی به منظور تبیین مسائل مالیاتی و رفع برخی مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان با حضور مدیران، مسئولین مالی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با محوریت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ در این جلسه استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم توسط تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، استفاده از محاسبه مالیات با نرخ صفر توسط دفاتر و تاسیسات گردشگری طبق مفاد ماده 6 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394 اصلاح گردیده است، توضیحات و آموزشهای لازم توسط کارشناس اداره امور مالیاتی استان ارائه شد.

ضمناً تاکید شد شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین نیاز به ارائه اظهار نامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مورد مطابق احکام و ضوابط این قانون می باشد.

لازم به ذکر است: این جلسه با همکاری اداره کل امور مالیاتی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در راستای رفع مشکلات واحد ها و با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تدارک دیده شده بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا