گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزدمراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد با حضور دکتر عارف به همراه اقای غیاثی و شهردار جدید شهر یزد اقای جمالی نژاد در برج میلاد تهران برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد با حضور دکتر عارف به همراه اقای غیاثی و شهردار جدید شهر یزد اقای جمالی نژاد در برج میلاد تهران برگزار شدیزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد
یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

 

یزدفردا :گزارش تصویری اختصاصی :مراسم بزرگداشت شهر جهانی یزد

 

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران