دانشگاه یزد در میان ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست برترین‌های تایمزیزد فردا :موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست موسسه‌های برتر دنیا منتشر کرده است و دانشگاه یزد در رتبه 17 موسسات ایرانی قرار دارد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم وصنعت»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در فهرست موسسه‌های برتر قرار گیرند.
رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند.
۱۴ موسسه از ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست ۱۰۰۰ موسسه برتر قرار گرفته‌اند در حالی که در ویرایش پیشین این نظام ۱۳ موسسه ایرانی در این فهرست بودند.
در ویرایش ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌ هم‌ رفته یک هزار و ۱۰۲ موسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.
در جدول یک رتبه‌ جهانی و امتیاز کل موسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

امتیاز کل و رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «تایمز»:

نام موسسه

امتیاز کل

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۲.۴-۴۵.۱

۳۵۰ـ۳۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه علم وصنعت

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه تبریز

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه تهران

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه گیلان

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه اصفهان

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه شیراز

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه الزهرا

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه بیرجند

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه یزد

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه زنجان

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

براساس این گزارش، در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ موسسه آموزش عالی «تایمز»، «دانشگاه آکسفورد» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه‌های جهان است.

پس از این دانشگاه، «University of Cambridge» ،«California Institute of Technology» ،«Stanford University» ،«MIT» ،«Harvard University» ،«Princeton University» ،«Imperial College London-ICL» ،«University of Chicago» ،«ETH Zurich- Swiss Federal Institute of Technology Zurich» (جایگاه دهم مشترک با«University of Pennsylvania») جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به‌دست آورده‌اند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران