پایان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده «بنیتا»رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با اعلام ختم نخستین جلسه دادگاه، جلسه بعدی رسیدگی به پرونده را روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزد فردا، قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ساعت 13 با اعلام پایان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده، گفت که ادامه رسیدگی به روز چهارشنبه موکول می‌شود.
 
در جلسه امروز دادگاه، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، متهمان به بیان دفاعیات خود پرداختند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران