آگهی مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو (سواری پراید )منتشر شد .معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از انتشار آگهی مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو (سواری پراید)متعلق به این اداره کل خبر داد.

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد:"رضا نویدی" در تشریح این خبر گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد اقدام به انتشار آگهی مزایده عمومی به شماره 100964050000001 که از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) اجرا می گردد اقدام به فروش تعداد سه دستگاه خودرو سواری (پراید)در روزنامه کثیر الانتشار هدف و اقتصاد یزد نموده است.

بنابراین گزارش نویدی هدف از برگزاری مزایده ی مذکور و فروش این خودروها را احیاء وبه روز نمودن ناوگان موتوری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان از محل درآمدهای حاصله عنوان کرد و افزود:  کلیه مراحل مزایده ،از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، لازم است در سایت مذکور ثبت نام و گواهی امضاء الکترونیکی دریافت نمایند.

وی افزود: متقاضیان جهت دریافت هرکونه اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 5-38250081 داخلی (246) واحد اموال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بزد تماس حاصل نمایند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران