توزیع ۳۰راس نربز نژاد آلپاین بین دامداران شهرستان میبدیزد فردا : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد از وارد کردن 30راس نربز آلپاین و توزیع آن بین دامداران شهرستان میبد خبر داد.

صدرپورکوثری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد از وارد کردن 30راس نربز آلپاین و توزیع آن بین دامداران شهرستان میبد خبر داد.
صدرپور کوثری گفت: جهاد کشاورزی با هدف اصلاح نژاد دام های سبک شهرستان اقدام به واردات 30راس نربز از نژاد آلپاین کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت هریک راس بزآلپاین 2میلیون تومان است افزود: این دام ها به صورت یارانه ایی و هرکدام به قیمت یک میلیون تومان به متقاضیان واجدالشرایط تحویل داده می شود.
پورکوثری افزود: در ادامه اصلاح نژاد دام سبک شهرستان نژادهای گوسفندی گوشتی و شیری برتر دنیا را انتخاب و بعد از اینکه با شرایط شهرستان سازگاری پیدا کردند در شهرستان تکثیرمی کنیم.
معاون جهاد کشاورزی میبد نیز با اشاره به ویژگی های بز آلپاین گفت: میانگین تولید شیر در این نژاد بین 800تا هزار و 200کیلوگرم با 3ونیم درصد چربی است و 3وهفت دهم درصد پروئین است.

دهقانپور افزود: از خصوصیات بارز این نژاد توانایی بالای تولید شیر، سازگاری با آب و هوای منطقه، خوش بنیه بودن و کوچ رو بودن آن است.

وی هدف از واردکردن این را نژاد آمیخته گری و هیبرت سازی نژاد با بزهای منطقه و توسعه واحدهای صنعتی دامداری به منظور افزایش تولید شیر و حفظ ذخائر زنتیکی منطقه اعلام کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران