فیلم :26 شهریور، چهل و دومین سالگرد تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشوریزد فردا : 26 شهریور، چهل و دومین سالگرد تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور در نام گذاری شده است

سیستم اورژانس پیش بیمارستانی کشور در سال 1354 و به دنبال حادثه تلخ فروریختن سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد راه اندازی شد.
چهل و دو سال خدمت صادقانه اورژانس پیش بیمارستانی کشور در عرصه فوریت های پزشکی برگ زرینی است در خدمت رسانی به هموطنان عزیز شایسته است این روز به عنوان روز ملی در تقویم رسمی کشور هم ثبت  شود.
به منظور شادباش و قدردانی از تک تک عزیزان اورژانس یزد فیلم کوتاه در خصوص زحمات بزرگان تقدیم می گردد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران