دیدارمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با فرماندار شهرستان خاتممدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزدو هیأت همراه با فرماندار شهرستان خاتم دیدار وگفتگو نمودند.

      به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد : "افضلی" هدف از این دیدار را تبیین اهداف آموزشی سازمان و تشریح طرح های ملی  مهارت آموزي در محيط کار واقعي و  کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی اعلام کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در این دیدار با ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای رفع کمبود ها و مشکلات در حوزه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم  اظهار داشت: وجود پتانسیل خوب کشاورزی در منطقه باید در راه ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه وبهره برداری صحیح قرار گیرد .

وی افزود: میتوانیم با همکاری منسجم تر نهادهای دولتی وخصوصی با توانمندسازی افراد روستایی وعشایر از مهاجرت این عزیزان به شهرها جلوگیری کنیم واین امر با ایجاد صنایع خرد وکوچک خانگی همچون صنایع تبدیلی میسر خواهد شد .

درادامه آقای فاضلی فرماندار شهرستان خاتم ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای از طرف اداره کل ،با بیان اینکه آموزش های ارائه شده توسط مرکز اموزش فنی وحرفه ای شهرستان خاتم در امر اشتغال جوانان منطقه نقش بسزایی داشته است به نرخ بالای بیکاری در شهرستان اشاره وخواستار اجرای دوره های اموزشی متناسب با نیاز منطقه وروستاههای شهرستان با همکاری بخشداران ودهیاران گردید .

فرماندارشهرستان خاتم افزود : در امر ایجاد اشتغال پایدار ابتدا باید به افراد مهارتهای فنی وحرفه ای لازم وبروز ارائه گردد وسپس این افراد را به ایجاد شرکت تعاونی های تولیدی وخدماتی تشویق نمود .

در این نشست معاون فرماندار خاتم ، سرپرست معاونت آموزش،برنامه ریزی وپژوهش اداره کل آموزش فنی وحف های استان  و مسئول مرکز اموزش فنی وحرفه ای شهرستان خاتم نیز حضور داشتند.  
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران