در دیدار شهردار یزد با حضرت آیت ا... سید علیرضا حیدری مطرح شد:

بعد از نمازهای واجب، هیچ کاری بیشتر از خدمت به مردم، اجر و پاداش الهی ندارد«بعد از نمازهای واجب، هیچ کاری بیشتر از خدمت به مردم، اجر و پاداش الهی ندارد» این نکته ای حیاتی و اساسی است که در دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری از سوی حضرت آیت ا... بیان شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد دکتر جمالی نژاد در روز دوم مهرماه و در تقارن پاییز با بهار علم، ایثار و عاشورا، در منزل حضرت آیت ا... سید علیرضا حیدری حضور یافت و با وی دیدار نمود.
آیت ا... حیدری در این دیدار با سفارش بر خواندن نماز اول وقت و نماز جماعت اظهار داشت: بعد از نمازهای واجب، هیچ کاری بیشتر از خدمت به مردم، اجر و پاداش الهی ندارد.
حضرت آیت ا... همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای شهردار یزد خاطرنشان کرد که در کارها، اصل نیت انسانهاست.
وی ادامه داد: وقتی نیت، خیر و الهی باشد دست ما در دست خدا گذاشته می شود.

یزد فردا: دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری

 

یزد فردا: دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری

 

یزد فردا: دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری

 

یزد فردا: دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری

 

یزد فردا: دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد با آیت ا... سید علیرضا حیدری

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران