بقعه سید نصرالدین یزدبقعه سید نصرالدین                            شماره ثبت ملي: _____

 

 

 

 

 

موقعيت مكاني

زیارتگاه معروف سید نصرالدین درانتهای ضلع شمالی خیابان امام خمینی واقع است .

 منابع تاریخی

 

دردوران گذشته این بقعه منحصر به یک اتاق وچهار صفه وگنبد بوده است . اضلاع بنا 9/4 وکلفتی پیهای آن 1/1 متراست نویسندۀ جامع مفیدی نام (( سید نصر)) به این مطلب اشاره کرده است که درمحلۀ سلغر آباد به مقام کشخوان آبشور مدفون است.

عبدالوهاب طراز از این زیارتگاه یاد کرده است : (( درهمان محله (یعنی مالمیر) به سمت آبشوزمحاذی راه مشهدمقدس واقع است ....))

قدمت این بناظاهراً به قرن دهم هجری (اوایل عهد صفوی) باز می گردد .

در چند سال اخیر بنای اصلی تخریب و به جای آن ساختمان جدیدی ساخته شده است.

 

 

مشخصات

 

بارگاه سید نصرالدین منحصر به دو فضای کوچک می باشد که ازیک اتاق ویک گنبدخانه کوچک تشکیل شده است آهیانه گنبد دارای قوس چهار بخش می باشد . چهار طرف قسمت فوقانی دیوارۀ گنبدخانه به آینه کاری وپنجره های مشبک رنگین و آینه کاری آراسته شده است . در قسمت تحتانی گنبد طاق نماها وچهار پنجرۀ کوچک نصب شده است . بخش دیگر بنای سید نصرالدین اتاقی است که مزین به آیینه کاری وگنبد و نقوش هندسی می باشد . کف داخل بنا و ازارۀ داخل بقعه تا ارتفاع یک متر ازسنگ پوشیده شده است . نمای خارجی بقعه آجری میباشد .

گنبدکوچک به رنگ لاجوردی وترکین باقوس شبدری کند برفراز بقعه خود نمایی می کند.این بقعه از نوع چهار گوش گنبد دار می باشد.

 

 

 

 

كتيبه هاي تاريخي                   

 

درین مزار هیچ نوع سنگ و نوشته وکتیبه تاریخی وجود ندارد .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران