بقعه سید ابودرداء یزدبقعه سید ابودرداء                  شماره ثبت ملي: _____

 

 

 

 

موقعيت مكاني

بقعه سید ابودردا درمحله دارالشفاء ، کوچه دارالشفاء ، نزدیک به چهار سوق قرار دارد .

 منابع تاریخی

 

نویسندۀ یادگارهای یزد احتمال می دهد که این بنا قسمتی از بنا دارالشفای صاحبی ( صاحب دیوانی ) بوده است . دارالشفاء از مهمترین عمارت های یزد بود که خواجه شمس الدین محمد تازیکو بنا بر دستور خواجه شمس الدین محمد دیوان جوینی درسال 666 تاسیس کرد . "خواجه شمس الدین طرح دارالشفاء وچهار صفه وطنبی و بادگیر و بیت الادویه و حوضخانه و خانه های نیکوترتیب داد و باغی مشجر در عقب آن ساخت و گنبد یخدان ، و در آستانه عمارت مسجد مروح ساخت وبر درگاه آن چاهی به آب سرد حفر کرد و این عمارت را تماماً با آجر و گچ و کاشی تزئین کرد ".  امامی هروی قصیده ای درباب آن بنا سروده ، بدین مطلع :

ای صفای صفه ات ترکیب عالم را روان                   صحت عقلی وروح راحت وجان جهان

 

 

مشخصات

 

بقایای ویران شده سید ابودرداء منحصر به سه دیوار می باشد  همچنین دراین ویرانه بقایای مخروبۀ محراب با مقرنس گچبری دیده می شود . اکنون برکنار دیوار مخروبه آن شمع و چراغ روشن می کنند وزیارتگاه مانندی شده است .

سبک بنا گواه قدمت آن و به احتمال قوی از عصر مغول است .

 

 

 

 

كتيبه هاي تاريخي                   

 

در این زیارتگاه کتیبه ای مشاهده نشده است،صورت قبر نیز تعویض و اثری از قبر قدیمی نیست.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران