آغاز به کار سردخانه بندرخشک پیشگامانسردخانه 10 هزارتنی بندرخشک پیشگامان با ورود نخستین محموله بار میوه آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان روز گذشته با ورود نخستین محموله بار میوه سردخانه بندرخشک پیشگامان به طور رسمی آغاز به کار کرد.
سردخانه 10 هزار تنی بندر خشک پیشگامان به صورت دو مداره صفر درجه و زیر صفر درجه فعالیت خواهد کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران