محور صنایع جوار ریلی در طبس در حال تحققبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس: محور صنایع جوار ریلی در طبس در حال تحقق اولین جلسه سرمایه گذاری صنایع جوار ریلی طبس،با حضور مدیر عامل شرکت سنگان مکران سرمایه گذاران  این بخش در محل معاونت استانداری وفرماندار ویژه برگزار گردید .

  طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان:
در این جلسه موضوع زمین ،آب و برق و سایر زیرساخت‌ها مطرح که با توجه به هماهنگی وتعامل بسیار خوب که بین ادارات وجود دارد همه آماده هستند همکاری لازم را با سرمایه گذار در
جهت تحقق احداث اولین واحد جوار ریلی در طبس صورت دهند.

 دکتر توکلی مدیر عامل  شرکت سنگان مکران از نحوه برخورد ، تعامل و همکاری ادارات به ویژه معاونت استانداری تشکر و آمادگی خود و مجموعه  هلدینگ را اعلام کرد.

 در ادامه جهت صدور جواز تاسيس و بحث واگذاری زمین هماهنگی لازم با صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران