صادقی خبرنگار : 

دراین دیدار ضمن تبریک انتصاب اقای دکتر اغاز بعنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی خاتم. توسط شورای شهر وشهرداربرتعاملات وهمکاری های متقابل جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان در زمینه های مختلف وهمچنین رفع موانع ومشکلات بخصوص در زمینه کشاورزی ودامداری منطقه تاکید نمودند ودر پایان ارزوی موفقعت وی راخواستار شدند

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا