روحانی مچکریمزبان دراز هفته نامه آيينه يزد

زبان‌دراززاده گفت: خانم بلوچ وزیر علوم شده است. زبان‌دراززاده بعدی هم گفت: گفته‌اند از رکود هم خارج شده. آن ته‌تغاری هم به نطق آمد و گفت بیکاری هم به مرز تعادل بازگشته است. صبیه و والده‌شان متفقاً گفتند (روحانی مچکریم). حقیر سراپا تقصیر زبان‌دراز که کم‌کم صبرم تمام شده بود نگاهی به زبان‌دراززادگان ذکور کردم و خواستم رفع ابهام کنند که اولی پاسخ داد البته در کشور امارات «خانم امیری» وزیر علوم شده، بعدی ادامه داد منظورم از خروج از رکود هم روسیه بوده و ته‌تغاری گفت بیکاری در امریکا را گفتم البته والده‌شون که تخصّص فوق دکترا در ماست‌مالی خطای فرزندان را دارد با همان شور قبلی گفت (روحانی مچکریم) فدای سرتان اینجا وعده‌ها عملی نشد جایی دیگه بشه خوب است. صبیه هم که همیشه شاهد در محضر والده‌شون هستند گفتند: ما مدیریت جهانی داریم. البته این بنده با سلطان‌الآیینه همدردی کردم که چطور این یاوه‌گویی‌ها را تحمل و چاپ می‌کند.

زبان‌دراز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران