کارگاه بین المللی فرهنگ ناملموس آب در یزد برگزار می شودکارگاه بین المللی فرهنگ ناملموس آب  با همکاری و حمایت دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و مرکز منطقه ای میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ 30 آبان و  در  مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی برگزار می گردد.

 همچنین صاحب نظران بین المللی از کشورهای ایران ، مصر ، هلند ، اسپانیا و ایتالیا در مورد جنبه های فرهنگی آب و تأثیرات پنهانی  که   آب می تواند بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد به  بحث و تبادل نظر می پردازند.

از اهداف  دیگر  برگزاری این کارگاه پیگیری ردپای آب در اساطیر ، باورها ، هنر و  ادبیات  می باشد که در مجموع میراث ناملموس آب را تشکیل می دهند .

 شایان ذکراست میراث ناملموس آب همان میراث  معنوی آب است که می تواند در پیکر بندی نظام پایدار و یکپارچه مدیریت آب ، مفید و مؤثر باشد و  آگاهی از آن برای مدیران و کارشناسان بخش آب کشور ضروری به نظر می رسد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران