سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدمهندس علیرضا فرشید باردیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان در اجرای ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 آیین نامه اجرایی آن روز گذشته در جلسه هیئت مدیره این سازمان هیئت رئیسه و خزانه دار برای سال سوم هیئت مدیره دوره هفتم سازمان انتخاب شدند.

براساس رای گیری اعضای حاضر درجلسه هیئت مدیره، مهندس علیرضا فرشید به اتفاق آراء به ریاست سازمان انتخاب شد. آقایان دکتر محمدرضا جواهری و مهندس مسعود زینی نیز به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس سازمان انتخاب گردید و مهندس محمدرضا شاه حسینی به سمت دبیر برگزیده شد. همچنین به پیشنهاد هیئت رئیسه جدید و تصویب هیئت مدیره، مهندس ناصر شفیع نادری به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید.

روابط عمومی سازمان ضمن تبریک انتخابات یادشده، برای هیئت رئیسه جدید و هیئت مدیره سازمان آرزوی توفیق دارد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران