سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

برگزاری کارگاه تخصصی نحوه گزارش نویسی حرفه ای در یزدبه گزارش روابط عمومی سازمان، کارگاه تخصصی نحوه گزارش نویسی حرفه ای با حضور و سخنرانی مهندس محمدیان کارشناس و پژوهشگر مسائل حقوق مهندسی در یزد برگزار شد. در ابتدای این گردهمایی مهندس فرشید رئیس سازمان ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: آشنایی مهندسان با مسئولیت های حقوقی خود و مفاد مباحث مقررات ملی ساختمان و نحوه تنظیم گزارش ها یک ضرورت است.

به گفته وی گزارش های نظارتی مهندسان دارای بار حقوقی، فنی و تخصصی است و باید نکات تخصصی و فنی و وضعیت موجود پروژه به خوبی در آن منعکس گردد.

رئیس سازمان با تشکر از هیئت مدیره و نیز کمیته آموزش که در جهت برگزاری اینگونه سمینارها همت و مساعدت نموده اند، اظهار داشت با توجه به استقبال خوب مهندسان در آینده نزدیک سمینارهای مشابهی در زمینه آموزش های حرفه ای  کاربردی به ویژه دوره های ممیزی انرژی برگزار خواهد شد.

وی از حاضران خواست مباحث این سمینار را در جهت بهبود کیفی گزارش نویسی و رعایت مسائل حقوقی مهندسی با دقت دنبال کنند.

در ادامه مهندس محمدیان با اشاره به حادثه اخیر کرمانشاه به تشریح مباحث حقوقی در حرفه مهندسی پرداخت و نقش گزارش نویسی های نظارتی را بسیار مهم توصیف کرد. وی با ذکر نمونه هایی از شیوه های رایج گزارش نویسی به بیان اشکالات آنها پرداخت و افزود: نظارت، جدای از اهمیت ذاتی خود در کنترل کیفیت ساختمان ها، عملاً یک حرفه پر مخاطره است. بنابراین ناظر علاوه بر مسائل تخصصی ساختمان باید مسائل حقوقی مربوطه و شیوه گزارش نویسی را نیز آموخته باشد.

 در این سمینار دو روزه که با حضور جمع زیادی از مهندسان عضو سازمان برگزار شد مهندس محمدیان به تفصیل درباره رعایت مسائل فنی، ایمنی و حقوقی در گزارش های نظارت سخن گفت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران