رونمایی از سامانه شهر بین یا چشم شهرسامانه شهربین یا چشم شهر با قابلیت ها و مزایای گوناگون در حوزه های مختلف مدیریت شهری، از سوی شهرداری یزد رونمایی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد سامانه مدیریت شهری شهربین یا چشم شهر که در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به یزد مورد بهره برداری قرار گرفت، این امکان را دارد که در حوزه های مختلف مدیریت شهری مثل فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت پسماند، زیباسازی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و... مورد استفاده قرار گیرد.

در سامانه شهربین یا چشم شهر پس از اخذ نظرات مردمی نسبت به مسائل شهری، فرآیندهای متعددی رخ می دهد که از آن جمله می توان به گزارش گیری مدیریتی، ارزیابی و صحت سنجی نظرات گرفته شده، رتبه بندی افراد شرکت کننده و... اشاره کرد.

در این سامانه افراد با ایجاد حساب کاربری مختص خود، به فعالیت های تعریف شده پرداخته و متناظر با میزان فعالیت خود، امتیازهایی کسب نموده که بنابر مشوق های در نظر گرفته شده می توان کاربران را به فعالیت بیشتر در سامانه ترغیب کرد.

امکان تهیه پرونده های صوتی و تصویری از مسأله مورد نظر به همراه امکان تشریح آن مسأله، الصاق مشخصات مکانی با توجه به GPS دستگاه به طور مستقیم در هر گزارش، امکان ثبت گزارش در سامانه بدون ثبت اطلاعات هویتی به منظور افزایش مشارکت، امکان مشاهده، ثبت نظرات و آرای همه کاربران بر روی گزارش های ثبت شده در سامانه، نمایش وضعیت و مراحل پیگیری هر گزارش( درحال پیگیری بودن یا اتمام پیگیری) و امکان نمایش تمامی گزارش های ارسالی بر روی نقشه توسط همه کاربران قابیلت هایی است که سامانه شهربین دارا می باشد.

همچنین تسهیل در گسترش دولت الکترونیک، توانمندسازی شهروندان در ساختن شهری بهتر و مشارکت عمومی در مسائل شهری، ذخیـره وقت و انرژی پرسنل شهرداری ها با استفاده از بستر IT، دقت مکان یابی توسطGPS و تسهیل در یافتن محل گزارش توسط کارگران شهرداری، فایل های تصویری و یا صوتی ضمیمه گزارش به منظور کاهش تعداد پیام های بی اساس یا اشتباه، امکان طبقه بندی و یا جدا کردن آسان نوع گزارش های ارسالی، جمع آوری سرمایه های نقدی مردم جهت اجرای پروژه های شهری و حتی با پیشنهاد خود آن ها و امکان اجرای تحلیل های جغرافیایی گوناگون از قبیل تعداد ارسال گزارش هایی از یک نوع مشخص در منطقه ای معین از جمله مزایای سامانه شهربین است.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران