برگزاری همایش « آموزش و هم اندیشی » شهرداران استان در زارچهمایش استانی « آموزش و هم اندیشی » شهرداران استان در با حضور طالبی بازرس کل استان یزد و شاکری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در زارچ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،با هدف ارائه راهبر دها و سياست هاي اجراي و تکاليف بودجه ايي شهرداري ها و همچنين نحوه وضع عوارض شهرداري ها در سال 97 همایش استانی اموزش و هم اندیشی شهرداران استان در زارچ برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران