شهردار زارچ خبر داد

برخورد جدی با عوامل سد معبر در سطح شهر زارچشهردار زارچ از طرح برخورد قانونی با عوامل سد معبر در سطح شهر زارچ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، رضا رضایی شهردار زارچ اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در حوزه خدمات شهری وجود دارد برخورد قانونی با تضییع کنندگان حقوق شهروندان در معابر و پیاده روها است.

رضایی  تصریح کرد: با توجه به اینکه در تبصره بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها ممنوع است، برهمین اساس واحد اجرائیات  شهرداری بر مبنای قانون، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از هرگونه سد معابرعمومی در سطح شهر جلوگیری گردد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان با مأموران شهرداری در راستای ممانعت از قرار دادن تابلو در معابر و جلوگیری از دستفروشی اشخاص در مقابل ملک خود، می‌تواند کمک شایانی به مجموعه شهرداری نماید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران