در راستای مقابله با بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام صورت پذیرفت

واکسیناسیون بیش از 181هزار نوبت سر دام در شهرستان ابرکوه استان یزددکتر علی فاتحی نیا با اعلام این خبر گفت: یکی از مشکلات اصلی و عمده بهداشتی در کشورهای مختلف، شیوع بیماری های مشترک در جوامع انسانی می باشد که به عنوان یک معضل، منابع انسانی و مالی جوامع را با چالش جدی روبرو می نماید.

دکتر علی فاتحی نیا با اعلام این خبر گفت: یکی از مشکلات اصلی و عمده بهداشتی در کشورهای مختلف، شیوع بیماری های مشترک در جوامع انسانی می باشد که به عنوان یک معضل، منابع انسانی و مالی جوامع را با چالش جدی روبرو می نماید. خصوصا که همه ساله شاهد ظهور       بیماری های نوپدید و بازپدید می باشیم. در این راستا شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه تعداد بیش از 181 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین را بر علیه بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام واکسینه نموده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر چه در همه جوامع، دام به عنوان فرصتی برای تامین غذا شمرده می شود، اما باید توجه داشت که تهدید شیوع بیماری توسط دام در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی می تواند این فرصت را به یک تهدید تبدیل نماید. لذا دامپزشکی سعی می نماید تا با اقدامات پیشگیرانه، آموزش های ترویجی و درمان به موقع مانع از بروز و یا فراگیری بیماری های مشترک شده و به تبع آن از منابع انسانی و سرمایه های مالی کشور محافظت نماید.

فاتحی نیا در ادامه افزود: طی 10 ماهه اول سال جاری علاوه بر واکسیناسیون دام ها، طی 53 نوبت عملیات تشخیصی تعداد 2818 راس دام تحت تست های تشخیصی سل و بروسلوز و مشمشه قرار گرفتند و تعداد 186 نوبت از مراکز پرورش دام بازدید به عمل آمد و همچنین در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات بهداشتی در عرضه مواد غذایی تعداد 475 نوبت نظارت های بهداشتی بر مراکز تولید و عرضه فراروده های خام دامی به عمل آمد .

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: همکاری های بین بخشی و هوشیاری و آگاهی جامعه از خطرات حاصل از بیماری های مشترک و راه های انتقال آن ها می تواند موثرترین نقش را در پیشبرد اهداف پیشگیرانه و درمانی دامپزشکی داشته باشد.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران