مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر استان یزد اعلام کرد

بیش از 99000 لاشه در کشتارگاه صنعتی دام اشکذر تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی قرار گرفت.دکتر علیرضا قارایی با بیان این مطلب افزود: کشتارگاه به عنوان یکی از مراحل نهایی استحصال فراورده های خام دامی دارای اهمیت بسزایی می باشد. به همین دلیل ادارات دامپزشکی با بازرسی بهداشتی مستمر کشتارگاه های دام و طیور و نظارت بر فعالیت آن ها، مانع از ورود مواد غذایی آلوده به چرخه ی غذایی مردم می شوند.

دکتر علیرضا قارایی با بیان این مطلب افزود: کشتارگاه به عنوان یکی از مراحل نهایی استحصال فراورده های خام دامی دارای اهمیت بسزایی      می باشد. به همین دلیل ادارات دامپزشکی با بازرسی بهداشتی مستمر کشتارگاه های دام و طیور و نظارت بر فعالیت آن ها، مانع از ورود مواد غذایی آلوده به چرخه ی غذایی مردم می شوند. در همین راستا در 10 ماهه اول سال جاری تاکنون، تعداد بیش از 99000  لاشه دام سبک وسنگین تحت نظارت شرعی و بهداشتی این شبکه قرار گرفته و در این مدت مقدار بیش از 11000 کیلوگرم داگوشت قرمز حذفی از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

وی در ادامه یادآور شد: کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه ها، دام ها را قبل از کشتار مورد معاینه و بررسی قرار داده و بعد از تایید سلامت، تحت شرایط ویژه ی بهداشتی و شرعی کشتار می شوند. پس از آن نیز لاشه ها مورد بازرسی قرار گرفته و درصورت تایید سلامت، ممهور به مهر سلامت دامپزشکی و لیبل بهداشتی می شوند و سپس به منظور جلوگیری از آلودگی های ثانویه و بالا رفتن بارمیکروبی گوشت، آن ها را وارد تونل پیش سرد نموده و سپس توسط خودروهای سردخانه دار روانه ی بازار مصرف می نمایند.

قارایی در پایان به شهروندان یادآور شد: از آنجا که کشتار غیر اصولی و نیز مصرف گوشت های فاقد مهر سلامت دامپزشکی می تواند منجر به شیوع و گسترش بیماری های مشترک شود، لذا توصیه می شود تا همشهریان گرامی گوشت مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و در هنگام خرید از وجود مهر و برچسب معتبر اطمینان حاصل نمایند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران