جلسه تبیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزدمعاون اداری پشتیبانی اداره کل ار برگزاری جلسه تبیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 96 این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، نویدی با اعلام این خبر افزود: جلسه تبیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با حضور معاونت آموزش ،برنامه ریزی وپزوهش، مسئولین واحدها وکارشناسان اداره کل در سالن ولایت برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه معاون اداری ،پشتیبانی اداره کل  ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، به تشریح فرآیند ارزیابی عملکرد، وجه تمایز شاخص ها ، نحوه ارزیابی عملکرد سال 96 در مقایسه با سالهای قبل و تأثیر نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده پرداختند.

سپس آقای بنائی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل به توضیح شاخص ها و مستندات مرتبط با برنامه های مهندسی نقش و ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، برای کارشناسان واحدهای اجرایی حاضر در جلسه پرداختند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران