موضوع انشا: درباره بودجه چه می‌دانید؟زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

واضح و مبرهن است بودجه چیز خوبی است ولی نمی‌دانم چرا از وقتی که یادم است، پدرم می‌گوید: بودجه‌اش نیست ولی نپرسیدیم چرا نیست؟ پیش کیست؟ چرا برای عده‌ای بودجه‌اش هست؟ اما امسال که بودجه شفاف شده راویان اخبار حکایت می‌کنند بیشتر دیده می‌شود. آنچه راست راستکی دنیای حقیقی است نمی‌دانم چون دست دولت و مجلس است ولی در دنیای مجازی و غیرواقعی بودجه دو صفحه دارد صفحه اول آن ارقامی است که از جیب مردم بیرون می‌آید و دیگری که بر جیب عده‌ای دیگر با القاب و اسم‌های متعدد و متفاوت فرو می‌رود، بقیه‌اش را گویا ندیده‌ام. یادتان هست وقتیکه مشق را ننوشته بودیم می‌گفتیم دیشب خانه خاله‌مان بودیم و تکلیف خودمان را جاگذاشته‌ایم شاید بودجه هم به چنین سرنوشتی دچار شده است. هنگامی که این طنز را می‌نوشتم، والده آقا مصطفی گفت: زبان‌دراز! تو و بودجه چه سر و کار؟ سواد بودجه‌نویسی داری، دوره تخصص دیده‌ای! دیدم راست می‌گوید فوری قلم را غلاف کردم و دم فرو بستم و...

زبان‌دراز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران