درخواست همکاری ارشاد با صداوسیما در برگزاری نمایشگاه کتابمعاون فرهنگی و رسانه اداره کل ارشاد اسلامی یزد به منظور برگزاری نمایشگاه کتاب با مدیر کل صداوسیما دیدار و تبادل نظر کرد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد هوتی نژاد معاون فرهنگی و رسانه اداره کل ارشاد اسلامی یزد به منظور هماهنگی وهمکاری صداوسیما در برگزاری نمایشگاه کتاب یزد با دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما دیدار و تبادل نظر کرد.

وی با توجه به نامزدی استان یزد بعنوان پایتخت کتاب و رقابت با استان کاشان در این خصوص درخواست نمود در صورت امکان رادیو نمایشگاه در مدت برگزاری نمایشگاه و انعکاس تلویزیونی این رویداد از رسانه پخش شود تا در انتخاب این رویداد مهم بعنوان پایتخت کتاب به استان کمک شود.

دکتر پهلوانیان مدیر کل صداوسیمای یزد نیز با توجه به برگزاری این رویداد مهم قول همکاری و انعکاس این رویداد را در رادیو وتلویزیون را اعلام نمود.

نمایشگاه کتاب استان یزد قرار است در روزهای 5تا 11 اسفند در یزد برگزار شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران