در راستای مقابله با بیماری مهلک و مشترک هاری صورت پذیرفت:

واکسیناسیون بیش از 4000 قلاده سگ صاحبدار در استان یزدبه منظور پیشگیری از شیوع بیمای مهلک و مشترک هاری، مطابق سال های گذشته ، واکسیناسیون بیش از چهار هزار قلاده سگ صاحبدار بر علیه بیماری هاری در استان یزد صورت پذیرفت.

به منظور پیشگیری از شیوع بیمای مهلک و مشترک هاری، مطابق سال های گذشته ، واکسیناسیون بیش از چهار هزار قلاده سگ صاحبدار بر علیه بیماری هاری در استان یزد صورت پذیرفت.

دکتر محمد عبدالحسین زاده ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: بیماری هاری یک بیماری ویروسی خطرناک و مشترک می باشد. حیواناتی از قبیل سگ، شغال و گرگ منبع اصلی انتقال این بیماری به انسان از طریق گزش و ایجاد جراحت می باشند. بیماری هاری در سگ با گوشه گیری و ترس یا تهاجم، بی قراری، ریزش بزاق و گاز گرفتن اشیاء تظاهر می یابد.

وی در ادامه افزود: بهترین اقدام در زمینه جلوگیری از شیوع این بیماری، واکسیناسیون سگ های صاحبدار بر علیه بیماری هاری می باشد تا از انتقال آن به انسان و دام جلوگیری به عمل آید.

        عبدالحسین زاده در پایان به صاحبان سگ های گله و نگهبان توصیه کرد: در صورت نگه داری از سگ، حتما دقت داشته باشند که حیوان مذکور طبق برنامه مشخص، واکسن هاری را سالیانه دریافت نماید. اشخاص از تماس با حیوانات مشکوک به علائم هاری اجتناب نموده و در صورت گاز گرفته شدن یا خراش بدن با چنگال سگ، گربه، روباه، شغال و گرگ به سرعت و به مدت 20 دقیقه محل گزیدگی را با آب و صابون شستشو نموده و بدون اتلاف وقت جهت شروع برنامه واکسیناسیون به درمانگاه مراجعه نمایند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران