دیدار و تجلیل مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از جانبازن سرافراز جنگ تحمیلی بمناسبت اعیاد شعبانیه و روزجانباز
دیدار و تجلیل مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و هیئت همراه از جانبازن سرافراز جنگ تحمیلی آقایان علی اکبر فنجانی و آقای محمد حسن پوریامنش  بمناسبت اعیاد شعبانیه و روزجانبازکاربران آنلاین

نظرهای کاربران