سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

برگزاری نشست 227 شورای مرکزی در یزددویست و بیست و هفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در این نشست پس از سخنان پیش از دستور چند تن از اعضای شورا، مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی به ایراد سخن پرداخت و گزارشی از وضعیت جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ارائه کرد.

مهندس رجبی اظهار داشت: ما آمده ایم تا سازمان را مدیریت کنیم و مایل به گفتگو و مشاوره در تمامی محورهای کاری خود هستیم.

وی با تاکید بر اینکه وی مجری مصوبات شورای مرکزی بدون دخالت دادن نظرات شخصی است، اظهار داشت: صحیح نیست که در سطح کشور کسی به گونه ای عمل کند که با هزینه سیاسی زیاد، بازده و برداشت اندکی را شاهد باشد.

در این همایش دکتر جواهری دبیر اجرایی شورای مرکزی اظهار داشت: هدف هیئت رئیسه و شورای مرکزی کار و تلاش در جهت اعتلای مهندسی کشور و ارتقاء جایگاه شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بدون ورود به مسائل حاشیه ای است. به گفته وی ملاحظه شرایط خاص سازمان نظام مهندسی ساختمان می طلبد که همه همت کنند و با تلاش مضاعف و همکاری با تمام دستگاه های دخیل در حوزه ساخت وساز کشور نسبت به ارتقاء خدمات مهندسی و اعتلای مهندسی بکوشیم.

وی افزود: در یکی دو ماه اخیر چهار مورد نظام نامه و شیوه نامه پیشنهادی شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است و این اقدامات به همراه برگزاری دومین همایش ملی نظارت کارگاهی می تواند زمینه ساز روند فعالیت های کیفی و اعتلایی سازمان براساس محور های مصوب شورای مرکزی، هیئت عمومی و تاکیدات ریاست شورای مرکزی گردد.

مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز در این نشست به ارائه گزارشی فشرده از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد پرداخت و حضور قریب به اتفاق مدعوین از سراسر کشور در این همایش را نشانه توجه عمیق آنان به اهمیت نظارت کارگاهی دانست. توضیحات مهندس محمدپناه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در مورد بازسازی مناطق زلزله زده این استان، بخش بعدی نشست شورای مرکزی بود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران