رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد خبر داد :

پلمپ سه واحد مرغداری غیر مجاز در شهرستان یزدسه واحد مرغداری غیر مجاز که بدون پروانه بهداشتی دامپزشکی و عدم شرایط فنی مناسب اقدام به جوجه ریزی نموده بودند در شهرستان یزد پلمپ شد.

سه واحد مرغداری غیر مجاز که بدون پروانه بهداشتی دامپزشکی و عدم شرایط فنی مناسب اقدام به جوجه ریزی نموده بودند در شهرستان یزد پلمپ شد.

دکتر هادی زارع زردینی گفت: همگام با طرح پیشگیری و کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و با توجه به رشد سریع ویروس آنفلوانزا و درگیر نمودن سایر واحدهای مرغداری و صدمه به صنعت مرغداری، نظارت و پلمپ واحدهای غیر مجاز در دستور کار قرار گرفته است.

در حین نظارت های صورت گرفته سه واحد مرغداری غیر مجاز و فاقد پروانه که شرایط لازم جهت جوجه ریزی را نداشته و موارد امنیتی لازم در ساختمان موجود را رعایت نکرده بودند، پلمپ و از ادامه فعالیت آنها تا زمان اجرایی نمودن تمام شرایط لازم اعم از اخذ مجوزهای مربوطه و ایجاد شرایط امنیت زیستی لازم جهت جوجه ریزی، جلوگیری به عمل آمده است .

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه نظارت بهداشتی بر فعالیت تمام واحدهای مرغداری زیر نظر دامپزشکی می باشد، بدین سبب در راستای صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از اشاعه بیماری های خسارتبار درصنعت پرورش با کلیه واحدهای غیرمجاز برخورد قاطع شده و از ادامه فعالیت این واحدها  با همکاری دستگاه قضایی تا زمان حصول شرایط بهداشتی مناسب جلوگیری می گردد .

زارع در پایان افزود: مراقبت فعال و غیر فعال واحدهای مجاز نیز برای اطمینان خاطر از وجود شرایط لازم جهت عدم درگیری به آنفلوانزا و سایر بیماری های واگیر طیور همچنان ادامه دارد.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران