رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد اعلام کرد:

واحدهای پرورشی اسب استان تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار دارددر راستای پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان ودام و حفظ سرمایه های دامی، نظارت مستمر بر باشگاه های پرورش اسب در استان یزد صورت می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی این اداره کل از نظارت مستمر ناظرین دامپزشکی بر باشگاه های پرورش اسب استان خبر داد و تصریح کرد : با توجه به تغییر شرایط فصلی و افزایش حشرات در طول ماه های گرم در صورت وجود اسب های آلوده به بیماری، انتقال و انتشار بیماری های مشترک در سطح واحدهای پرورشی اسب و جامعه انسانی افزایش می یابد. لذا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک منجمله بیماری مشمشه اقدام به اخذ نمونه سرمی و ارسال آن به آزمایشگاه مرجع صورت می‌گیرد.

سیدخلیل موسوی بیوکی گفت: با توجه به آنکه در کنار رعایت  شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای که موثرترین اقدام در جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک می باشد آموزش مالکین و مسئولین واحد های پرورشی از سوی کارشناسان نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اجرایی شدن این آموزش ها از سوی پرورش دهندگان می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف بهداشتی ایفا کند.

وی ضمن درخواست از پرورش دهندگان جهت اعلام هرگونه بیماری به ادارات دامپزشکی گفت: ضدعفونی محل نگهداری اسب، استفاده از حشره‌کش های مناسب و ایجاد تهویه صحیح در اصطبل را از عوامل موثر در  سلامت اسب و پیشگیری از بیماری ها دانست و رعایت این موارد را به پرورش دهندگان توصیه کرد.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران