فیلم: رازی از گذشتگان : رمز و رازهای تولید و فراوری پالوده یزدیدقت کنید اکثر حلوایی های یزد؛ در فصل تابستان پالوده یزدی (فالوده یزدی) تولید و عرضه می کنند؛ در تابستان بنا به طبع گرم کنجد, مصرف فرآورده های کنجدی به حداقل می رسد لذا حلوایی ها مشتری چندانی ندارند؛ با توجه به گرانی میوه و عدم دسترسی به میوه در ایام قدیم, کسبه فعال در حوزه مواد غذایی به خصوص حلواییها به سمت تولید و عرضه پالوده رو آورده اند و امروزه انواع بستنی از جمله بستنی سنتی در کنار فالوده یزدی ارایه می کنند.

دقت کنید اکثر حلوایی های یزد؛ در فصل تابستان پالوده یزدی (فالوده یزدی) تولید و عرضه می کنند؛ در تابستان بنا به طبع گرم کنجد, مصرف فرآورده های کنجدی به حداقل می رسد لذا حلوایی ها مشتری چندانی ندارند؛ با توجه به گرانی میوه و عدم دسترسی به میوه در ایام قدیم, کسبه فعال در حوزه مواد غذایی به خصوص حلواییها به سمت تولید و عرضه پالوده رو آورده اند و امروزه انواع بستنی از جمله بستنی سنتی در کنار فالوده یزدی ارایه می کنند.

اکثر یزدیها پالوده یزدی را نوش جان کرده اند اما چگونگی فرآوری آن را کمتر میدانیم . پخت پالوده بسیار ساده است؛ مواد اصلی آن نشاسته است که از سیب زمینی یا مواد نشاسته دار دیگر فرآوری می شود؛ نشاسته را در آب داغ ریخته و پس از قوام نشاسته آن را در ظرف مشبک یا همان تروش بالا می ریزند و با دستگیری ای نشاسته های را با فشار از سوراخهای ظرف مشبک خارج می کنند زیر ظرف مشبک یک تشت آب سرد قرار دارد؛ قطره های نشاسته به محض ریختن در آب سفت شده و به شکل دانه های بیضی کوچک در می آید. این پالوده تقریبا بدون بو و مزه است، بسته به سفارش مشتری؛ به آن قنداب یا شیره؛ انواع عرقیجات و دانه گیاهی افزوده میشود.

شاید کمتر یزدی را می توان یافت که پالوده یزدی را نشناسد و آن را میل نکرده باشد؛شاید این نکته جالب باشد که پالوده یزدی قدمت چندانی ندارد و در کتب قدیمی تاریخ یزد از آن یاد نشده است گفته میشود حدود 50 و اندی سال پیش پالوده یزدی در طرزجان یکی از دهات #یزد ابداع شده و به کم کم رونق یافته است!کاربران آنلاین

نظرهای کاربران