معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:‌راه عبور از تهدیدها و تحریم ها اصلاح ساختار نظام اداری و مدیریت صحيح در کشور استمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در نشست سامانه پایش توسعه استان راه عبور از تهدیدها و تحریم ها را اصلاح ساختار نظام اداری و مدیریت صحيح در کشور و استفاده از اصول مدیریتی صحیح دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌روز پنج شنبه ٢١ تیرماه "‌علی زینی وند" ‌معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در نشست بررسی اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه پایش در استان، ‌گفت: ‌میزان موفقیت در حوزه های مختلف در کشور ما ارتباط مستقیم با شخص مدیر دارد و این یک واقعیت تلخ است که به جای برنامه محور بودن در اداره و مدیریت کشور، شخص محور هستیم.
زینی وند ادامه داد: ‌به عنوان مثال این را می توانیم در زمان های مختلف مشاهده کنیم که هرگاه در دوره ای استاندار و مجموعه مدیریتی در يک استان توسعه محور و با انگیزه بوده اند، شاهد پیشرفت استان بوده ایم و از سوی دیگر اگر مدیریت ارشد استان بی برنامه بوده و اقتدار لازم را نداشته اند، ‌استان آن توسعه لازم را به دست نیاورده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار افزود: لازم است با مدیریت صحیح و علمی در مسیر توسعه استان و کشور گام برداریم و این راه نجات و عبور از تهدیدها، ‌سختی ها و تحریمهاست.
وی خاطرنشان کرد: دستورکارهایی که در شوراها و کارگروهای استان در حوزه های مختلف قرار می گیرد باید کیفی، ‌علمی و به اصطلاح پخته شده باشد و مصوبات و خروجی های جلسات بر روند توسعه و پیشرفت استان تاثیرگذار باشد.
زینی وند در پایان سخنان خود سامانه پایش توسعه ‌استان ابلاغی از وزارت کشور را سامانه ای جدی، مناسب و ‌شاخصی علمی برای ارزیابی عملکرد استانها دانست و بر همکاری همه دستگاه های استان برای استقرار این سامانه و رفع نقایص آن با پیشنهادات علمی و منطقی تاکید کرد.
گفتنی است در ادامه نمایندگان دستگاه های دعوت شده به این نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده ‌در زمینه استقرار سامانه پایش توسعه در استان را ‌ ارائه دادند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران