پيگيري جهت تامين زمين مورد نياز كارخانجات ساخت و تعميرات واگنزاده رحماني فرماندار بافق به اتفاق محمدي عضو شوراي اسلامي شهر صبح روز چهارشنبه با نقصان محمدي مدير كل راه و شهرسازي استان و معاونين اين اداره كل ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در اين ديدار كه در ساختمان شماره ١ اداره كل راه و شهرسازي استان صورت گرفت ابتدا زاده رحماني در خصوص مسائلي از قبيل لزوم تسريع در احداث كنارگذر جنوبي و همچنين تامين زمين مورد نياز احداث مركز تحقيقات زيست محيطي و كارخانجات صنايع جوار ريلي صحبت كرد و در ادامه، محمدي عضو شوراي اسلامي شهر با بيان اينكه صدور مجوز احداث كارخانجات ساخت و بازسازي واگن در بافق نهايي گرديده و منتظر تحويل زمين جهت شروع عمليات عمراني آن هستيم به معرفي يك قطعه زمين جهت اين كاربري نمود.

در پايان، نقصان محمدي ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص وضعيت زمين و طرح جامع شهر بافق، معاون املاك خود را مامور بررسي و طي فرآيند تحويل زمين مناسب جهت احداث كارخانجات ساخت و تعميرات واگن نمود.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران