روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

آزمون مجدد سنجش مهارت در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزد برگزار شدآزمون مجدد سنجش مهارت کشاورزی، در 23 مرداد ماه سال جاری ویژه داوطلبین شهرستان بهاباد در رشته های کشت سویا ، کشت آفتابگردان ، کشت زعفران، کشت گیاهان دارویی با حضور 12 نفر از داوطلبین در محل سایت رایانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد  برگزار گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران