دعوت از 5 واترپلوییست پیشگامانی به اردوی تیم ملیاردوی تیم ملی واترپلو زیر 19 سال کشور با دعوت از 5 واترپلوییست پیشگامان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، طبق اعلام کمیته فنی واترپلو دوره دوم اردوی انتخابی تیم ملی زیر 19 سال کشور در استخر 9 دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران از تاریخ 13 تا 15 شهریور ماه برگزار گردید. سبحان تقی زاده، احمد میلی، علیرضا هادی، امید خسور و سیدعلی اکبر صفوی مقدم واترپلوییست های  پیشگامانی حاضر در این اردو بودند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران