شهرستان مهریز به گسترش مراکز ارائه خدمات به سالمندان نياز دارد .
علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریزدر گفتگو با خبرنگار يزدفردا با بیان اینکه سالمندی امری اجتناب ناپذیر است و معمولا قسمتی مهم از زندگی افراد را به خود اختصاص می دهد اظهار داشت باید به نحوی برنامه ریزی کرد و خدمات را توسعه داد تا این دوره از زندگی نیز برای سالمندان همچون دوران دیگر زندگی با نشاط ادامه یابد
رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابیان اینکه درصد جمعیت سالمند شهرستان 2/11است و با لاتر از میانگین درصد جمعیت سالمندی کشور(9درصد )است در خواست توجه مسئولین شهرستان به این افراد و گسترش خدمات به سالمندان عزیز شهرستان شدند .
وی با بیان اینکه خوشبختانه با مشارکت خیرین عزیز شهرستان مهریز دارای چهار مرکز روزانه سالمندی ، یک مرکز شبانه روزی ، یک مرکز ویزیت در منزل و همچنین طرح مراقبین خانگی می باشد ، از دیگر خیرین عزیز شهرستان برای ارائه خدمات بهتر و به روز تر به گروههای هدف بهزیستی دعوت نمود تا در این امر بهزیستی شهرستان را یاری نمایند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران