بازديد فرماندار مهريز از چندواحد صنعتي شهرستان فرماندار مهريز طی سلسله بازدید های خود از واحد های تولیدی و صنعتی ، از 4 واحد تولیدی شهرستان  بازدید نمود.

به گزارش يزدفردا ؛"سيد محمد رستگاري" فرماندار مهريز در اين بازديدها از نزديك در جريان مسائل و مشكلات واحد هاي توليدي قرار گرفت و بر اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زایی در شهرستان وبرلزوم حمایت ازواحد هاي  تولیدی و صنعتی و رفع موانع آنها  تاکید كرد .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران