بازدید نمایندگان دفترکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و میبد استان یزدمعاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از بازدید نمایند گان دفتر کمیسار یای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و میبد خبرداد.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد فراشاهی در تشریح  این خبر گفت : در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه فیمابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اداره کل اموراتباع خارجی وزارت کشور و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، طلا معینیان نماینده و دستیار امور عملیاتی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و عزت مراد قلی دستیار امور اجتماعی دفتر کمیساریای عالی و نجفی نماینده و کارشناس روابط بین الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و میبد بازدید و از نزدیک با دوره های آموزشی در حال برگزاری اتباع آشنا گردیدند.

 معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد افزود: با هدف بهبود سطح خوداتکایی و معیشت پناهندگان اتباع واجدشرایط  استان یزد تعداد 133 نفر از اتباع خارجی در سالجاری در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برادران  و خواهران اردکان ، برادران و خواهران میبد و همچنین مرکز خواهران یزد درحال گذراندن دوره‌های مهارتی آموزش فنی و حرفه‌ای می باشند .

 بنابر این گزارش در سالجاری تاکنون دوره های آموزشی دوزنده کیف با  چرم  مصنوعی ، مانتو دوز ، رایانه کار ICDLدرجه 1، تعمیر لوازم خانگی برقی  حرارتی و گردنده ،قلاب باف پوشاک خردسال، تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه ، تریکو دوز و دوزنده لباس مبل ویژه اتباع در مراکز  آموزش  فنی  و حرفه ای  استان یزد برگزار گردیده است .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران