يزد ميزبان اردوي تيم ملي شمشيربازي اسلحه اپه بانوانبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد ،نايب رييس هيات شمشير بازي استان گفت:هشت ملي پوش اپه ايست از روز شنبه بيست و يکم مهرماه به مدت يک هفته تمرينات خودشان را زير نظر مربيان در یزد پيگيري خواهند کرد.

صادقيان افزود:مهسا ايوبي ، مائده رضايي و زهرا حاج علي اکبري از اصفهان

زهرا مردنبز خراب، مينا بافراست وسماءکشي آده  از آذربايجان غربي عطيه سادات دستخوش از يزد و آنوشا شهابي از تهران شمشير بازاني هستند که  در اين اردوشرکت مي کنند.

 وی گفت : اين بازيکنان خود را  براي مسابقات قهرماني نوجوانان و جوانان آسيا که اسفند ماه در کشور اردن برگزار ميشود،آماده مي کنند.

برچسب‌ها : ورزشکاربران آنلاین

نظرهای کاربران