این جلسه جهت تعامل مهندسان معمار ناظر در سالن سینما دانشآموز در عصر سه شنبه٩٧.٠٧.٢٣ تشکیل شد

این نشست با حضور مدیر سازمان نظام مهندسی الهه جورابی ودکتر عباسی اعضای شورای شهر مهندس فرهمند و نوری تشکیل شد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا