مدیرکل دامپزشکی استان یزد تأکید کرد :

لزوم عرضه بلدرچین استحصال شده از کشتارگاه از آبان ماه سال جاریبا توجه به آماده بودن زیرساخت های کشتار صنعتی بلدرچین ، تمامی واحد های عرضه در سطح استان ، از آبان ماه امسال موظف به عرضه بلدرچین استحصال و بسته بندی شده از کشتارگاه صنعتی می باشند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد : علی اکبر حدادزاده با اشاره به آماده بودن زیرساخت های کشتار صنعتی بلدرچین بر لزوم عرضه بلدرچین استحصال شده از کشتارگاه با برچسب کشتارگاه تأکید و تمامی مراکز عرضه در سطح استان را ملزم به عرضه بلدرچین استحصال و بسته بندی شده از کشتارگاه صنعتی نمود .

حدادزاده تأکید کرد : واحدهای پرورش بلدرچین فاقد کشتارگاه صنعتی وابسته به واحد و مراکز بسته بندی ، مجاز به بسته بندی و عرضه بلدرچین خارج از چارچوب صنعتی نمی باشند و در صورت مشاهده با آنان برخورد قضایی صورت می گیرد .

وی تصریح کرد : در حال حاضر کشتارگاه های پرند و شیرکوه تفت به عنوان وابسته به واحد جهت کشتار بلدرچین پرورشی خود و کشتارگاه سپیدمرغ شیرکوه یزد و مزرعه سبز اشکذر به عنوان واحد مستقل، آماده کشتار ، بسته بندی و عرضه محصول پرورشی خود و سایر پرورش دهندگان می باشند .

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران