حضورمعاون استاندار و فرماندار ویژه به همراه کارکنان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان در راهپیمایی یوم الله 13 آبانحضورمعاون استاندار و فرماندار ویژه به همراه کارکنان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان در راهپیمایی یوم الله 13 آبانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران