نظام مهندسی ساختمان استان یزد

دسترسی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به گزارش تصویری جلسات هیئت مدیرهبه تصویب هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از این پس گزارش تصویری جلسات هیئت مدیره روی سایت سازمان قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، هیئت مدیره سازمان در اولین نشست خود با هدف اطلاع رسانی و شفاف سازی دیدگاه ها و با احترام به علایق مهندسان عضو تصویب کرد که مشروح مذاکرات و مصوبات هر یک از جلسات هیئت مدیره در اولین فرصت روی سایت سازمان به نشانی www.yazdnezam.ir  قرار گیرد.

در همین ارتباط شما مخاطبان ارجمند می توانید گزارش مصور مراسم تودیع هیئت مدیره دوره هفتم و معارفه هیئت مدیره دوره هشتم سازمان را که در استانداری برگزار شد و نیز گزارش تصویری مذاکرات اولین نشست هیئت مدیره جدید سازمان را مشاهده نمایید. برای این منظور لطفاً روی نوار بالای صفحه اصلی سایت، عنوان "ارکان سازمان" و سپس عنوان "هیات مدیره" را انتخاب و فیلم های یاد شده را ملاحظه و نقطه نظرات خود را جهت استفاده به روابط عمومی سازمان ارسال فرمایید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران